Vi bygger hangarer på Ørland kampflybase som underentreprenør for AF Gruppen.


å bygger vi Torghatten Arena