Vi bygger hangarer på Ørland kampflybase som underentreprenør for AF Gruppen.


Vi bygger Torghatten Arena

Det første stålet til Torghatten Arena er levert på byggeplass – 21.06.19!

Nå har ca 20 biler levert stål og vi er i gang med å reise stålkonstruksjoner. Vi venter forstått på at betongarbeidet skal bli ferdig – 09.07.2019

Produksjon i Tallin - Estland

Boltegrupper

Vi leverer alle type boltegrupper og innstøpningsgods i ønsket størrelse og kvalitet. Bilder viser siste leveranse av boltegrupper til Torghatten arena – her har vi brukt forskjellig gjengestanger M36, M24 og M20. Se underside «Prosjektering» for detaljer.

Bytting av kledning

Prosjektet er utført for Algea AS i Brønnøysund.
UIS har byttet gammel kledning på veggene – laget en stålramme av HUP og montert 2mm syrefaste plater.