Industri

U.I.S tilbyr sin kompetanse i forbindelse oppføring av stålbygg, både uisolert og isolert med sandwichelementer. Vi er en erfaren leverandør til nye stålbygg, og har mange års erfaring i forbindelse med oppføring av smedarbeid og stålbygg.

U.I.S har de siste årene levert stålarbeider, trapper og rekkverk, på to sifret antall bygg. Gjennom disse leveransene har U.I.S sine fagarbeidere bygd opp en variert og solid kompetanse innen stålbygg, trapper og rekkverk i stål / aluminium.

Vi prosjekterer , tegner og beregner.