Våre ansatte

Per Johan Sletvold

Daglig leder

Per K. Sletvold Bulling

Arbeidsleder

Jan Øian

Arbeidsleder

Christina Sletvold Bulling Skaret

økonomi- og kontoransvarlig

Gediminas Naikauskas

Ingeniør

Petter Bulling Skaret

Transportleder